Ochrana osobních údajů

Zásady práce s vašimi údaji

Jsme společnost Radoslav Samek IČO 08443556
Provozujeme e-shop na webových stránkách www.candleup.cz
Pro poskytování našich služeb, prodej zboží a provoz našich webových stránek zpracováváme
některé osobní údaje.
Zpracování osobních údajů upravuje zejména nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU)
2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických sobo v souvislosti se zpracováním
osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení
o ochraně osobních údajů) („GDPR“)

I. Zpracování osobních údajů
A. Zpracování osobních údajů v případě použití kontaktního formuláře
Pokud poptáváte naše produkty a služby, budeme pracovat s vašimi kontaktními údaji, které
nám sdělíte, hlavně prostřednictvím poptávkového formuláře. Jsou to: jméno, příjmení,
adresa, tel. číslo, email
Z jakého důvodu?
Kontaktujeme vás přes ně pro další domluvu ohledně zboží a služeb.
Na základě jakého právního důvodu?
Jedná se o zpracování na základě čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR – jednání o smlouvě, resp.
provedení opatření před uzavřením smlouvy na vaši žádost.
Jak dlouho budeme osobní údaje zpracovávat?
Pokud nenavážeme další spolupráci, vaše data budeme zpracovávat nejdéle 1 rok.od naší
poslední komunikace.
B. Zpracování osobních údajů v případě nákupu
Pokud u nás nakoupíte, budeme pracovat s údaji, které nám vyplníte. Jsou to hlavně
fakturační údaje: jméno, příjmení, adresa, tel. číslo, email
Z jakého důvodu?
Osobní údaje potřebujeme zpracovat, abychom splnili naši smlouvu – dodali vám naše zboží
nebo služby. Přes kontaktní údaje s vámi budeme také komunikovat ohledně stavu vaší
objednávky, případně ohledně reklamací nebo vašich dotazů.

2
Osobní údaje budeme dále zpracovávat pro splnění našich povinností, které nám plynou ze
zákona (hlavně pro účetní a daňové účely, případně pro vyřízení reklamací a jiné).
Na základě jakého právního důvodu osobní údaje zpracováváme?
Jedná se o zpracování na základě čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR – plnění smlouvy a čl. 6 odst. 1
písm. c) GDPR – plnění naší právní povinnosti.
Jak dlouho budeme osobní údaje zpracovávat?
Po dobu plnění naší služby a poté 2 rok od posledního poskytnutí takové služby nebo dodání
zboží.
C. Newslettery (obchodní sdělení)
Pokud jste nakupující zákazník a nezakázali jste nám to při nákupu, použijeme vaši e-
mailovou adresu pro rozesílku našich novinek.
Na základě jakého právního důvodu?
Umožňuje nám to ust. § 7 odst. 3 zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační
společnosti, pokud jste nám to při nákupu nezakázali.
Jak dlouho budeme osobní údaje zpracovávat?
2 rok/let od vašeho posledního nákupu. Z rozesílky se můžete kdykoliv odhlásit
prostřednictvím e-mailu nebo nás kontaktujte na e-mailu: info@candleup.cz

II. Kdo se k datům dostane?
Vaše data zůstanou u nás. Přesto pro nás pracují některé společnosti nebo jiné osoby, které
se k datům dostanou proto, že nám pomáhají s chodem našeho e-shopu. Jsou to:
● společnosti podílející se na expedici zboží Zásilkovna s.r.o.
● společnosti podílející se na expedici plateb GoPay s.r.o.

Osobní údaje zpracováváme pouze na území Evropské unie.
III. Co byste dál měli vědět
V naší společnosti nemáme jmenovaného pověřence pro ochranu osobních údajů.
V naší společnosti dochází k rozhodování na základě automatického zpracování či profilování.
Pokud byste měli k osobním údajům otázky, kontaktujte nás na e-mailové adrese
info@candleup.cz nebo zavolejte na tel. č. 736289852

3

IV. Používání souborů cookies
Cookies jsou textové soubory obsahující malé množství informací, které se při návštěvě našich
webových stránek stahují do Vašeho zařízení. Soubory cookies se následně při každé další
návštěvě odesílají zpět na webovou stránku nebo jinou webovou stránku, která je rozpozná. 
Soubory cookies plní různé úlohy, například umožňují efektivní navigaci mezi webovými
stránkami, zapamatování si Vašich preferencí a celkově zlepšují zkušenost uživatele. Dokážou
také zajistit, aby reklamy zobrazované on-line byly lépe přizpůsobené Vaší osobě a Vaším
zájmům.
Na webových stránkách používáme následující cookies:
● Nezbytné cookies: jsou zapotřebí k provozu webových stránek, umožňují například přihlásit
se do zabezpečených částí stránek a další základní funkčnosti stránek. Tato kategorie cookies
se nedá zakázat.
● Analytické/statistické cookies: umožňují nám například rozpoznat a zjistit počet návštěvníků
a sledovat, jak naši návštěvníci používají webové stránky. Pomáhají nám zlepšovat způsob,
jakým stránky fungují, například tak, že umožňují uživatelům snadno najít to, co hledají. Tyto
soubory spouštíme pouze s Vaším předchozím souhlasem.
● Reklamní cookies: používají se ke sledování preferencí a umožňují zobrazit reklamu a další
obsah, které nejlépe odpovídají vašemu zájmu a online chování. Tyto soubory spouštíme
pouze s Vaším předchozím souhlasem.
Upozorňujeme, že třetí strany (včetně např. poskytovatelů externích služeb) mohou rovněž
používat cookies a/nebo přistupovat k údajům shromažďovaným cookies na webových
stránkách.
Používané soubory cookies:
Technický
název Vydavatel Účel o popis cookies Doba trvání
Google
analytics

Alphabet
Inc
Cookies za účelem sledování návštěvnosti a aktivity
na webu Permanentní

Další informace o cookies a jejich aktuální seznam naleznete prostřednictvím jednotlivých
internetových prohlížečů, nejčastěji v položce Nástroje pro vývojáře.
Souhlas může být vyjádřen prostřednictvím zaškrtávacího políčka obsaženého v tzv. cookie liště.
Soubory cookies můžete i následně v nastavení svého internetového prohlížeče odmítnout, nebo
si nastavit užívání jen některých.
Další informace o správě cookies v jednotlivých prohlížečích naleznete na následujících
odkazech:
● Internet Explorer – https://support.microsoft.com/cs-cz/help/17442/windows-internet-
explorer-delete-manage-cookies

4
● Google Chrome –
 https://support.google.com/chrome/answer/95647?co=GENIE.Platform%3DDesktop&hl=cs
● Firefox – https://support.mozilla.org/cs/kb/povoleni-zakazani-cookies
● Safari – https://support.apple.com/cs-cz/guide/safari/sfri11471/mac
● Opera – https://help.opera.com/cs/latest/security-and-privacy/
● Microsoft Edge – https://docs.microsoft.com/cs-cz/sccm/compliance/deploy-use/browser-
profiles
V. Vaše práva v souvislosti se zpracováním osobních údajů

Nařízení GDPR vám dává mimo jiné právo obrátit se na nás a chtít informace, jaké vaše osobní
údaje zpracováváme, vyžádat si u nás přístup k těmto údajům a nechat je aktualizovat nebo
opravit, popřípadě požadovat omezení zpracování, můžete požadovat kopii zpracovávaných
osobních údajů, požadovat po nás v určitých situacích výmaz osobních údajů a v určitých
případech máte právo na jejich přenositelnost. Proti zpracování na základě oprávněného zájmu
lze vznést námitku.
Pokud si myslíte, že s daty nenakládáme správně, máte právo podat stížnost u Úřadu pro
ochranu osobních údajů, případně se se svými nároky obrátit na soud.
Tyto podmínky jsou účinné od 1.05.2024

Nákupní košík